Velkommen til nettsidene til Her på berget

- et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Her p berget 2008
Her p berget - Nettoppgaver Kommer
Her p berget - Lrerressurs Kommer
Her p berget - Lyd Kommer