Velkommen til nettsidene til Her på berget

- et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.